برقی ایران روسیه روستوف ایرانی بازیکن

برقی: ایران روسیه روستوف ایرانی بازیکن قرارداد بازیکنان رضا شکاری وزارت خارجه لژیونر ایرانی وزارت امور خارجه

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی دولت آمریکا مجوزهای صادر شده است به موجب برجام را لغو کرد

«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» روز چهارشنبه مجوز عمومی واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ کشور عزیزمان ایران به آمریکا را باطل کرد.

دولت آمریکا مجوزهای صادر شده است به موجب برجام را لغو کرد

دولت آمریکا مجوزهای صادر شده است به موجب برجام را لغو کرد

عبارات مهم : ایران

«دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا» روز چهارشنبه مجوز عمومی واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ کشور عزیزمان ایران به آمریکا را باطل کرد.

به گزارش فارس، «دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا» روز چهارشنبه مجوزهای عمومی صادر شده است بعد از حصول برجام جهت مشخص کردن فعالیت های خاص با کشور عزیزمان ایران را لغو کرده هست.

دولت آمریکا مجوزهای صادر شده است به موجب برجام را لغو کرد

وزارت خزانه داری آمریکا بعد از حصول توافق هسته ای برجام با صدور چند مجوز عمومی قواعد شرکت های تحت کنترل یا مالکیت طرف های غیرآمریکایی جهت تجارت با کشور عزیزمان ایران در حوزه های خاص را مشخص می کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه اعلام کرده مجوزهای عمومی H و I که بعد از توافق هسته ای کشور عزیزمان ایران صادر شده است بود را باطل کرده هست.

«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» روز چهارشنبه مجوز عمومی واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ کشور عزیزمان ایران به آمریکا را باطل کرد.

مجوز عمومی H که بعد از اجرایی شدن برجام در روز ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ صادر شده است بود به مشخص کردن مبادلاتی می پرداخت که شرکت های خارجی تحت کنترل یا مالکیت اشخاص آمریکایی مجاز بودند با کشور عزیزمان ایران انجام دهند.

مجوز عمومی I هم صادرات و بازصادرات هواپیمای مسافربری و قطعات و خدمات یدکی مرتبط با آن را به کشور عزیزمان ایران مجاز می کرد.

خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد دستورالعمل های «مقررات تحریم ها و مبادلات» را نیز اصلاح کرده تا دامنه مجوزهای عمومی مربوط به واردات فرش و غذایی را کم کردن دهد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده از دامنه این فعالیت ها بایستی تا تاریخ ۶ آگوست ۲۰۱۸ که وقت اجرایی شدن تحریم های مربوط به این فعالیت ها علیه کشور عزیزمان ایران است بایستی به مرور کاسته شود.

دولت آمریکا مجوزهای صادر شده است به موجب برجام را لغو کرد

مطابق این بیانیه، خزانه داری آمریکا دو مجوز عمومی تازه هم جهت کم کردن تدریجی فعالیت های مجاز ذیل مجوز عمومی I تا تاریخ ۶ آگوست و کم کردن تدریجی فعالیت های مجاز ذیل مجوز عمومی H تا ۴ نوامبر صادر کرده هست.

ترامپ روز ۱۸ اردیبهشت آمریکا را از برجام خارج کرده و فرمانی را جهت بازگشت تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران بعد از دوره های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه صادر کرد.

«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» روز چهارشنبه مجوز عمومی واردات فرش و مواد غذایی از مبدأ کشور عزیزمان ایران به آمریکا را باطل کرد.

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | فعالیت | آمریکا | آمریکایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs